سمپل یا ساز زنده

سمپل یا ساز زنده

 [stextbox id=”info”] در مقاله قصد داریم به صورت فنی و علمی به بررسی این  سوال بپردازیم که سمپل یا ساز زنده؟ برای کسی پوشیده نیست که انجایی که سمپلرها در زمینه شبیه سازی سازهای زنده فعالیت دارند هدفشان نزدیک و نزدکتر  شدن به سازهای زنده و اجرای تکنیک های مختلف نوازندگی آنهاست. در مقاله ” راند […]